Lilleakerbyen

Mustad har vært del av området i snart 150 år og har et tilsvarende langsiktig perspektiv på fremtidig tilstedeværelse. Vi er derfor opptatt av å skape en helhetlig og bærekraftig utvikling, tilpasset fremtidens samfunnsutvikling og nye forventninger fra markedet, med omtanke for hver enkelt og hver meter. Det er også noe vi mener må være tilstede for å skape en bærekraftig byutvikling.

Stedskarakter

Den nye byen skal bygge videre på områdets eksisterende kvaliteter og basere seg på stedets historiske identitet. I dette er Lysakerelven et vesentlig aktiva for området som må løftes frem og gjøres mer tilgjengelig for både lokale beboere og besøkende til området. Elvens kvaliteter fremheves og styrkes gjennom nye tverrforbindelser, nye visuelle sammenhenger med nærområdene og nye park- aktivitetsrom langs elveløpet. Ny bebyggelse og sentrale plassrom forholder seg til elven, og bidrar slik til at Lysakerelvens blå/grønne kvaliteter tydliggjøres gjennom det samlede plangrepet og i delområdenes karakter og utforming. De vernede bygningsmiljøene blant annet rundt Fåbro gård og Schlägergården utnyttes som sentrale miljøskapere i planområdet. Langs Lysakerelven og rundt Fåbro finnes det fortsatt spor etter historiske fabrikker, møller og produksjon som ønskes bevart og videreforedlet som ressurs for den nye byen. Som eksempel tenkes trehusrekken langs elven ved Lilleakerveien 2, de tidligere lagerbygningene for Lysaker Kemiske, tilbakeført til sitt originale arkitektoniske uttrykk fra 1925, samtidig som ny, tilpasset arkitektur tilføres. Bygningene fylles med ny aktivitet som for eksempel matkultur, kunnskap og produksjon.

1/1
Fullskjerm

By med varierte lokalmiljøer

Lilleakerbyen vil være delt inn i ulike lokalmiljøer med forskjellig identitet. Alle delområdene planlegges for funksjonsblanding, selv om hovedtyngden av bolig eller næring vil variere ut i fra områdets plassering, naturlige kvaliteter og sentralitet. Innenfor hvert område vil det også plasseres et eller flere strategiske prosjekt, såkalte magneter, for å tiltrekke flere brukere enn de som bor i området og sørge for liv gjennom hele døgnet og året.

Meld din interesse
Ta kontakt så forteller vi deg mer om Schlägergården Hage.


  (obligatoriske felter *)

  Ja, jeg har lest og aksepterer vilkårene for behandling av personopplysninger *

  Ja, jeg ønsker også å motta informasjon om andre boliger i Lilleakerbyen

  Dykk dypere
  Bli med bak kulissene og les intervjuer og se videoer med skaperne bak prosjektet Schlägergården Hage.
  Arkitekten
  Video med arkitekten
  Landskapsarkiteten
  Video med landskapsarkitekten
  Boligvelgeren
  Prøv vår 3D-boligvelger for å finne akkurat den leiligheten som passer for deg
  Velg din bolig